Organizační a ubytovací řád školících a rekreačních zařízení VŠCHT Praha

 

1) Školící a rekreační zařízení (dále jen „objekt“) jsou majetkem
VŠCHT Praha a jejich provoz zajišťuje Správa účelových zařízení
(dále jen SÚZ). Zodpovědným pracovníkem objektu je vedoucí objektu.

2) Adresa provozovatele:
Správa účelových zařízení VŠCHT Praha
K Verneráku 950, 148 28 Praha 4 – Kunratice
tel.: +420 267 189 111
e-mail: rekreace.suz@vscht.cz

Adresa objektu:
Rekreační a školící zařízení VŠCHT Praha
Palackého 709/56, 362 51 Jáchymov
tel.: 353 811 005
e-mail: jachymov@vscht-suz.cz

Vedoucí objektu:
Miloslava Bočková (+420 728 986 750)

3) Nástup na ubytování je od 14.00 do 18.00 hod., ukončení pobytu a vyklizení pokoje do 10.00 hod - výjimky je možné domluvit s vedoucím objektu. Zavazadla je možno před nástupem a po vyklizení pokoje uložit
( po dohodě s vedoucím objektu ) ve společných prostorách .

4) Minimální věk dětí , které mohou být v objektu ubytovány, jsou 2 roky, zvířata nemají do objektu přístup.

5) Při nástupu odevzdá každý z účastníků vedoucímu objektu doklad totožnosti pro zápis do Domovní knihy a zaplatí dle platné místní vyhlášky lázeňský poplatek.

6) Vedoucí objektu přidělí klientům klíče od pokoje a od objektu - každý účastník pobytu je povinen při odchodu z objektu tento uzamykat.

7) Povlékání lůžkovin a celkový úklid po ukončení pobytu provádí personál objektu, úklid na pokojích si v době pobytu provádí účastník sám.

8) V celém objektu je přísný zákaz kouření.

9) Sportovní potřeby (lyže, saně, kola apod.) není povoleno nosit na pokoje a ukládají se ve vyhrazených společných prostorách.

10) V případě použití společné kuchyňky je účastník povinen po sobě umýt nádobí.

11) Noční klid v objektu se stanovuje od 22.00 do 6.00. Výjimku je možná pouze při hromadných akcích a po předběžné dohodě s vedoucím RZ.

Platnost tohoto Organizačního a ubytovacího řádu je od 1.9.2005

V Praze dne 4.2.2010

Ing. Stanislav Starý
Správa účelových zařízení VŠCHT Praha
ředitel
 

zpět