Účet studenta.


Do ubytovacího systému ISKaM byl vytvořen nový přístup pod názvem
Účet studenta přímo na webových stránkách VŠCHT Praha – SÚZ: www.vscht.cz/suz.
Přístup je možný pro studenty VŠCHT Praha na základě přihlašovacích údajů
ze školy a pro ostatní ubytované na základě přihlašovacích údajů vygenerovaných
přímo v systému ISKaM.
 
ÚČET STUDENTA:

  • Základní údaje (e-mail, tel. číslo – je možné opravit v případě změny)

  • Číslo účtu, ze kterého se inkasuje kolejné - kontrola správnosti zadání 

  • Kontaktní osoba - nepovinný údaj, je možná změna

  • Přehled ubytování