Dodatek ke smlouvě na letní ubytování 2020

23. června 2020

Vážení ubytovaní,
upozorňuji, že jste v květnu podepisovali pouze žádosti o rezervaci na letní ubytování, nyní musíte svým podpisem stvrdit,
že skutečně pokračujete v ubytování  -  podepsat v kanceláři koleje Dodatek ke smlouvě na letní ubytování.
Pokud tak neučiníte, nebude Vaše bydlení prodlouženo nebo Vám může být za každý následující den pobytu účtována pokuta 300,- Kč, dle „Smlouvy o ubytování, článek IV., bod 8., dále Vám přestane fungovat  „Inkaso“ a nastanou problémy s platbou.
Tato  informace se netýká prodloužení smlouvy na letní ubytování do 10.7.2020 z důvodu plánovaných posunutých zkoušek.
 
Pokud jste mezitím dodatek ke smlouvě v kanceláři koleje podepsali, neberte prosím tento mail na vědomí.
 
S pozdravem,
provozní oddělení SÚZ VŠCHT Praha

« Zpět