Jak objednat pobyt

Postup při rezervaci pobytu v rekreačních objektech VŠCHT Praha pro zaměstnace a studenty ( Pec pod Sněžkou, Jáchymov )

I. Provozovatelem rekreačních objektů je
Správa účelových zařízení VŠCHT Praha ( www.vscht.cz/suz ).

II. Postup při rezervaci.

a) letní sezóna ( 15.6. – 15.9. )
požadavky se předávají / doručují od 15.3. do 15.5. běžného roku
se upřednostňují týdenní pobyty ( sobota – sobota ). Rezervace
objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich
rodinné příslušníky.Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz a
až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha.
Delší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.

b) zimní sezóna ( 15.12. – 30.4. )
požadavky se předávají/doručují od 15.9. do 15.11. běžného roku
se upřednostňují týdenní pobyty ( sobota – sobota ). Rezervace
objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich
rodinné příslušníky.Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz a
až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha.
Delší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.

c) Mimosezónní období.
Požadavky se předávají v průběhu kalendářního roku.

Pozn.:
Objednávky na formuláři „ Závazná přihláška“ ( ke stažení na www.vscht.cz/suz ) se zasílají na rekreace.suz@vscht.cz, kontaktní osobou je pí Chlumcová( tel. 220 447 206).

III. Ostatní.

- veškeré požadavky na změny, storna, dodatečné rezervace
    apod. je potřeba neprodleně směrovat na Správu účelových
   zařízení,
- dobu příjezdu na objekty , další individuální požadavky
   apod. je vhodné upřesnit se správcem objektu
   ( Pec pod Sněžkou – pí Radová - tel. 724 080 317,
   Jáchymov – pí Bočková - tel. 728 986 750 ),
- rekreace v rámci programu výměnných rekreací
   organizovaných ŠoVOS probíhají ve zvláštním režimu,
- ubytovací řád, který specifikuje podmínky pobytu a další
   informace naleznete na www.vscht.cz/suz,

 

V Praze dne 23.8.2016

Ing. Stanislav Starý       Ing. Ivana Chválná     Doc.Ing. Josef Janků, CSc.
VŠCHT Praha – SÚZ       VŠCHT Praha               ŠoVOS VŠCHT Praha
ředitel                               kvestorka                    předseda