Jak objednat pobyt

Postup při rezervaci pobytu v rekreačních objektech VŠCHT Praha pro zaměstnace a studenty (Pec pod Sněžkou, Jáchymov)

 

I. Provozovatelem rekreačních objektů je Správa účelových zařízení VŠCHT Praha ( www.vscht.cz/suz).

 

II. Postup při rezervaci.

a) Letní sezóna (15.6. – 15.9.)
     požadavky se předávají/doručují od 15.3. do 15.5. běžného roku,
     upřednostňují se týdenní pobyty (sobota – sobota). Rezervace
     objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich
     rodinné příslušníky. Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz a
     až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha.
     Delší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.

b) Zimní sezóna (15.12. – 30.4.)
     požadavky se předávají/doručují od 15.9. do 15.11. běžného roku,
     upřednostňují se týdenní pobyty (sobota – sobota). Rezervace
     objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich
     rodinné příslušníky. Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz a
     až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha.
     Delší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.

c) Mimosezónní období.
     Požadavky se předávají v průběhu kalendářního roku.

Pozn.: Objednávky na formuláři „ Závazná přihláška“ (ke stažení na www.vscht.cz/suz ) se zasílají na rekreace.suz@vscht.cz, kontaktní osobou je pí. Chlumcová (tel. 220 447 206).

 

III. Ostatní.

-  veškeré požadavky na změny, storna, dodatečné rezervace apod. je potřeba
    neprodleně směrovat na Správu účelových zařízení,
-  dobu příjezdu na objekty, další individuální požadavky apod. je vhodné
   upřesnit se správcem objektu :
   Pec pod Sněžkou – pí. Radová - tel. 724 080 317,
   Jáchymov – pí. Bočková - tel. 728 986 750,
-  rekreace v rámci programu výměnných rekreací organizovaných
    ŠoVOS probíhají ve zvláštním režimu,
-  ubytovací řád, který specifikuje podmínky pobytu a další informace
    naleznete na www.vscht.cz/suz,

 

V Praze dne 23.8.2016


Ing. Stanislav Starý       Ing. Ivana Chválná     Doc.Ing. Josef Janků, CSc.
VŠCHT Praha – SÚZ       VŠCHT Praha               ŠoVOS VŠCHT Praha
ředitel                               kvestorka                    předseda