Jak objednat pobyt

Postup při rezervaci pobytu v rekreačních objektech VŠCHT Praha pro zaměstnance a studenty
        (Pec pod Sněžkou, Jáchymov)
 
 

I. Provozovatelem rekreačních objektů je Správa účelových zařízení VŠCHT Praha (www.vscht.cz/suz).                                                                                                                      

II. Postup při rezervaci:

 
a) Letní sezóna (15. 6. - 15.9.)

Požadavky se předávají / doručují vždy od 15. 3. do 31. 3. běžného roku v tomto pořadí:
zaměstnanci VŠCHT  Praha od 15. 3.; studenti VŠCHT Praha od 22. 3.
Upřednostňují se týdenní pobyty (sobota - sobota). Rezervace objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich rodinné příslušníky. Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha. Delší nebo kratší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.

b) Zimní sezóna (15. 12. - 30. 4.)

Požadavky se předávají/doručují vždy od 15. 9. do 30. 9. běžného roku v tomto pořadí:
zaměstnanci VŠCHT Praha od 15. 9.; studenti VŠCHT od 22. 9.
Upřednostňují se týdenní pobyty (sobota - sobota). Rezervace objektu je pouze pro zaměstnance a studenty VŠCHT Praha a jejich rodinné příslušníky. Ubytování dalších osob je možné jen na dotaz až po uspokojení požadavků zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha. Delší nebo kratší než týdenní pobyty jsou možné jen po předchozí domluvě.
 
c) Mimosezónní období

Požadavky se vyřizují průběžně během celého kalendářního roku.
Pozn.:
   Objednávky na formuláři „Závazná přihláška”(www.vscht.cz/suz), je potřeba zaslat na rekreace.suz@vscht.cz, kontaktní osobou je p. Eva Chlumcová (tel. 220 447 206).
 

III. Ostatní