Jak bydlet na kolejích

Kolejní řád

Provozní doba pro ubytování studentů a pokladny kolejného

Kniha závad v ubytovacím systému ISKAM

Výměna lůžkovin

Pravidla pro ubytování studentů VŠ na kolejích VŠCHT Praha v letním období 2020 a v akademickém roce 2020/2021

Kauce – zahraniční studenti ( Cash bail - abroad students )

Číslo účtu pro platbu kolejného je 156 290 139/0300
Variabilní symbol - rodné číslo klienta bez lomítka

Postup při porušování kolejního řádu

Úschova zavazedel a cenných předmětů na kolejích VŠCHT Praha
(provozní řád)

Pravidla pro režim činnosti patrových prádelen na koleji Volha a Sázava

Provozní systém prádelen

Informace o možnosti telefonování do veřejných sítí na kolejích

Používání osobních elektrických spotřebičů na kolejích

Provozní řád fitcentra na koleji Sázava

Drobná zvířata na kolejích

Sázava pokoje 101 - 111

Uzavírání kolejí

Kabely pro připojení k místní síti (RJ45) je možné zakoupit v kanceláři vedení koleje (7m za 100.-)