Organizační a ubytovací řád Jáchymov

Organizační a ubytovací řád školících a rekreačních zařízení VŠCHT Praha

 

1)   Školící a rekreační zařízení (dále jen „objekt“) jsou majetkem
      VŠCHT Praha a jejich provoz zajišťuje Správa účelových zařízení
      (dále jen SÚZ). Zodpovědným pracovníkem objektu je vedoucí objektu.

2)   Adresa provozovatele:
      Správa účelových zařízení VŠCHT Praha
      K Verneráku 950, 148 00 Praha 4 – Kunratice
      tel.: +420 267 189 111
      e-mail: rekreace.suz@vscht.cz

Adresa objektu:
      Rekreační a školící zařízení VŠCHT Praha
      Palackého 709/56, 362 51 Jáchymov
      tel.: 353 811 005
      e-mail: jachymov@vscht-suz.cz

Vedoucí objektu:
      Miloslava Bočková (+420 728 986 750)

3)   Nástup na ubytování je od 14.00 do 18.00 hod., ukončení pobytu a
       vyklizení pokoje do 10.00 hod - výjimky je možné domluvit s vedoucím
       objektu. Zavazadla je možno před nástupem a po vyklizení pokoje uložit
       (po dohodě s vedoucím objektu) ve společných prostorách .

4)   Minimální věk dětí , které mohou být v objektu ubytovány, jsou 2 roky,
       zvířata nemají do objektu přístup.

5)   Při nástupu odevzdá každý z účastníků vedoucímu objektu doklad
       totožnosti pro zápis do Domovní knihy a zaplatí dle platné místní
       vyhlášky lázeňský poplatek.

6)   Vedoucí objektu přidělí klientům klíče od pokoje a od objektu-každý
       účastník pobytu je povinen při odchodu z objektu tento uzamykat.

7)   Povlékání lůžkovin a celkový úklid po ukončení pobytu provádí
       personál objektu, úklid na pokojích si v době pobytu provádí účastník sám.

8)   V celém objektu je přísný zákaz kouření.

9)   Sportovní potřeby (lyže, saně, kola apod.) není povoleno nosit na pokoje
       a ukládají se ve vyhrazených společných prostorách.

10) V případě použití společné kuchyňky je účastník povinen po sobě umýt
        nádobí.

11) Noční klid v objektu se stanovuje od 22.00 do 6.00. Výjimka je možná
       pouze při hromadných akcích a po předběžné dohodě s vedoucím RZ.

Platnost tohoto Organizačního a ubytovacího řádu je od 1.9.2005

V Praze dne 4.2.2010

Ing. Stanislav Starý
Správa účelových zařízení VŠCHT Praha
ředitel

 

zpět