Používání osobních spotřebičů

Příkaz ředitele č. 10/2004

Používání osobních elektrických spotřebičů na kolejích VŠCHT v Praze


1. Osobní elektrické spotřebiče je povoleno používat do jmenovitého
příkonu 500 VA pro jednu osobu s podmínkou, že přístroje byly zakoupeny v prodejní síti ČR nebo je majitel schopen doložit prohlášení o shodě.

2. Při použití elektrických spotřebičů zapůjčených správou kolejí, které mají vyšší příkon (např. vysavače), je nutno dodržet maximální příkon v buňce do 2000 VA.

3. Používání přímotopných spotřebičů je zakázáno.

4. V případě škody způsobené závadou osobního el. spotřebiče je vlastník povinen uhradit způsobenou škodu.

5. Používání výše uvedených osobních el. spotřebičů je bezplatné a je zahrnuto v ceně kolejného.

Tímto příkazem se ruší Příkaz ředitel č. 16/97 z 14.11.1997 a Směrnice ředitele č. 4/97 z 14.11.1997.

V Praze dne 23.8.2004

Ing. Stanislav Starý
ředitel


zpět