Jak se připojit

Připojení k místní síti

Smazání PROXY (komerční WiFi)

Informace o možnosti telefonování do veřejných sítí na kolejích

Pravidla užívání počítačů a počítačové sítě na VŠCHT Praha