Jak se připojit

Připojení k místní síti

Informace o možnosti telefonování do veřejných sítí na kolejích


Pravidla užívání počítačů a počítačové sítě na VŠCHT Praha