Jak se připojit

Na všech pokojích kolejí je dostupná WiFi sít s názvy „VOLHA“ a „SAZAVA“, která poskytuje komerční připojení do internetu (běžné neomezené připojení). Přihlašovací údaje dostanete formou SMS při ubytování a jsou platné po celou dobu jeho trvání, proto je vhodné je uschovat.

Studenti VŠCHT se mohou na všech pokojích přihlásit k univerzitní WiFi síti VSCHT, pomocí školních přihlašovacích údajů.

Z WiFi sítí je také na všech pokojích dostupná mezinárodní síť výzkumu a vzdělávání EDUROAM.

Můžete využít také kabelového připojení pomocí Ethernet, které poskytuje také komerční připojení do internetu a přihlásíte se pomocí údajů ze SMS.

Připojení je poskytováno zdarma.