Účet studenta


Do ubytovacího systému ISKaM byl vytvořen nový přístup pod názvem
Účet studenta přímo na webových stránkách VŠCHT Praha – SÚZ: www.vscht.cz/suz.
Přístup je možný pro studenty VŠCHT Praha na základě přihlašovacích údajů
ze školy a pro ostatní ubytované je možnost získání těchto údajů v kanceláři
hospodářek příslušné koleje.

 
ÚČET STUDENTA: