Informace o možnosti telefonování

Aktivace se provádí na základě vyplněné žádosti. Žádosti se vyzvedávají a odevzdávají v pokladně kolejného pro kolej Sázava a u vedoucí nebo hospodářky na koleji Volha. Pravidla použití této služby jsou dána ve smluvních podmínkách uvedených ve smlouvě o ubytování. Ceny jsou uvedeny v Sazebníku cen telefonních hovorů VŠCHT – SÚZ.

Sazebník cen telefonních hovorů VŠCHT – SÚZ

Žádost o aktivaci pobočkové telefonní linky pro odchozí volání do veřejných telefonních sítí

Bod I. 9) smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o ubytování
"Ubytovaný na kolejích VŠCHT má možnost požádat o aktivaci telefonní linky pro odchozí volání do veřejných telefonních sítí na základě řádně a správně vyplněné žádosti mu bude poskytnut osobní PIN. Ceny volání se řídí „Sazebníkem cen telefonních hovorů VŠCHT - SÚZ“, přičemž VŠCHT Praha si vyhrazuje právo učinění případných změn tarifů na základě změn upravených příslušnými telefonními operátory. Úhradu za příslušnou službu (hovorné) může ubytovaný platit průběžně nebo při platbě ceny za ubytování (kolejného). Přičemž při platbě kolejného za měsíc listopad, březen, červen a srpen je povinen hovorné zaplatit vždy.
Při ukončení smlouvy o ubytování (vystěhování) je ubytovaný povinen zaplatit veškeré hovory a nedoplatky. Tím dojde k automatické deaktivaci osobního PINu. To platí i pro případ, že ubytovaný požádá o deaktivaci svého osobního PINu již v průběhu trvání ubytovací smlouvy. Ubytovaný je odpovědný za utajení svého osobního PINu. V případě jeho prozrazení jiné osobě nese veškeré případné následky týkající se úhrady veškerého hovorného učiněného na základě jeho osobního PINu."

Postup při volání z telefonu mimo kolej Sázava

Mám přidělen PIN 123456 a chci volat telefonní číslo 222 222 222.

Po zvednutí sluchátka zadám kód *52 a vložím PIN 123456 – měl by se ozvat oznamovací tón. Potom vložím 0 pro volání mimo kolej a číslo volaného účastníka – v našem příkladě 222 222 222.

Postup pak vypadá následovně: *52 123456 0 222222222

Postup při volání z koleje Sázava na kolej Volha

Na telefonním přístroji vytočit 69 + čtyřmístnou linku pokoje.
Příklad: Pokud chcete volat na kolej Volha linku 7777 na telefonu vytočíte 697777

Postup při volání z telefonu mimo kolej Volha

Přidělený PIN Vám umožňuje telefonovat mimo kolej z libovolného telefonu

Postup pro volání v rámci ČR,nebo na mobil:
1) zvednout sluchátko
2) stisknout tlačítko 0 pro volání mimo kolej
3) namačkat číslo účastníka, kterému chci volat
4) namačkat PIN

Postup pro volání do zahraničí:
1) zvednout sluchátko
2) stisknout 0 pro volání mimo kolej
3) namačkat číslo účastníka ( např. 00421XXXXXX)
4) namačnout # (křížek)
5) namačkat PIN

Vyúčtování plateb za telefonní hovory se provádí v pokladně kolejného na koleji Sázava


zpět